Hormontest

Ett blodprov genomförs för att bestämma nivån av manligt könshormon (testosteron). Ytterligare, värdet av prolaktin, follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH), könshormon som binder globulin (SHBG), estradiol och inhibin B (för specifik indikation) kan också bestämmas. Taget I beaktande den fysiska  dagliga fluktuationerna av testosterone så ska blodprovet av hormone  göras så tidigt som möjligt, till 9:00 på morgonen.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Zita Gaidule
Zita Gaidule
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier