Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Fruktos-test

Fruktos är en energokälla som bidrar till rörlighet av spermier, främjar deras uppkomst och utveckling samt stöder deras rörlighet och vitalitet. Fruktos produceras i sädesblåsorna under påverkan av androgener (manliga könshormorer) och därifrån kommer den  i spermierna. Avvikelser i strukturen och mängden hormoner eller funktionella störningar i sädesblåsorna leder till minskade nivåer av fruktos. Fruktos kan vara helt frånvarande av sperma I vissa medfödda fall.

Fruktostest indikeras:

  • för att fastställa orsakerna till azoospermia
  • för att undersöka den sekretoriska funktionen av sädesblåsorna
Call