Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Fruktos-test

Fruktos är en energokälla som bidrar till rörlighet av spermier, främjar deras uppkomst och utveckling samt stöder deras rörlighet och vitalitet. Fruktos produceras i sädesblåsorna under påverkan av androgener (manliga könshormorer) och därifrån kommer den  i spermierna. Avvikelser i strukturen och mängden hormoner eller funktionella störningar i sädesblåsorna leder till minskade nivåer av fruktos. Fruktos kan vara helt frånvarande av sperma I vissa medfödda fall.

Fruktostest indikeras:

  • för att fastställa orsakerna till azoospermia
  • för att undersöka den sekretoriska funktionen av sädesblåsorna
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call