Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Testning för Sperma DNA Fragmentation

Även om allmänna spermieparametrar, som motilitet, koncentration och morfologi håller sig inom det normala området, kan sperman fortfarande leda till misslyckade resultat efter en procedur med konstgjord befruktning. Fragmentering av spermie-DNA utrycks som en ruptur av en DNA-kedja i båda DNA-spiralerna eller i bara en av spiralerna. Om rupturen påverkar gener som är vitala för embryot och implantationens utveckling, finns det risk för att embryot under något skede inte överlever.

Möjliga orsaker till fragmentering av DNA:

 • Oxidativ stress
 • Infektioner
 • Narkotikamissbruk
 • Rökning
 • Miljöföroreningar (tungmetaller, luftföroreningar)
 • Ålder
 • Födoämnen
 • Förhöjd testikeltemperatur osv.

Fragmenteringstest av DNA rekommenderas för patienter med:

 • Oförklarlig infertilitet
 • Uppehåll i embryoutvecklingen
 • Dålig blastocytutveckling
 • Flera misslyckade behandlingscykler
 • Avbrott av graviditet efter kort tid (missfall)
 • Varikocele osv.

I vissa fall kan fragmenteringen av spermie-DNA minskas genom en ändrad livsföring och en ändring av levnadsvanorna. Det kan även hjälpa att använda antioxidanter i födan, vilka dödar de fria radikalerna samt behandlar sjukdomarna som orsakar fragmenteringen av DNA.

Fragmenteringstest av spermie-DNA är ett verktyg för laboratoriediagnos. Denna baserar sig på behandlingen av spermaprov med flera olika reagenser och visualisering i ett fluorescensmikroskop.

Call