Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Alpha-glucosidastest

Alpha-glucosidas är ett enzym som produceras I bitestiklarna. Aktivitetsnivån av alpha-glucosidas beror på den sekretoriska funktionen i biestiklarna. Minskad aktivitet av alpha-glucosidas kan vara ett tecken på en fullständigt eller partiellt hinder i bitestiklarna och ejaculatorius ductus orsakat av inflammation eller infektion. Ett Alpha-glucosidastest kan därför avslöja en sekretorisk dysfunktion I bitestiklarna och försämrad kvalitet på sperman som orskas av denna sjukdom.

Nivån av alpha-glucosidas hos män med normozoospermia, men med minskad rörlighet av sperimer (asthenozoospermia) kan vara en indikator på funktionsfel i epididymis,  vilket leder till ändringar i membranen hos könsceller och sjukdomar i den mellersta området eller i spermiernas svans.

Call