Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Ultraljud testiklar, bitestiklar

USD testet genomförs för att bestämma storleken och strukturen på testiklarna, tistikelns bihang och den främre delen av ejakulationskanalen. Detta test används för att ge diagnos på oligoasthenoteratozoospermia (OAT) och azoospermia.

OBS! Detta test är absulut nödvändigt för fall av ovanlig, särskilt smärtsamma svullnader, bulor, knölar eller formationer i pungen för att utesluta cancer

Transrektal undersökning av prostatan

Denna undersökning genomförs för att bestämma prostatans storlek och struktur och används också för den komplexa OAT diagnosen av den terminala delen av ejakulationskanalen, azoospermia och ejakulationsstörningar. I fall av misstänkt prostatacancer och i vissa situationer andra fall, kan undersökningen åtföljas av ett stick i den nödvändiga delen eller organet för att ge ett vävnadnads- eller vätskeprov.

Ultraljudsundersökning av urinorganen

Denna del av undersökningen av bukorganen inkluderar undersökning av njurar, urinblåsa och prostata. Denna metod används för att fastställa förändringar i strukturen och storleken på organen samt närvaro eller fråvaro av stenar, tumörer, deformationer samt stagnation.

Call