Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

PSA test

PSA står för prostataspecfik antigen. Det är ett prostataprotein som är en del av sperman och som bidrar till en utspädning av sperman i vaginan efter ejukulation, vilket säkerställer spermarörlighet. PSA-testet mäter nivån av PSA i manligt blodserum. PSA serumnivå används för att bestämma tillståndet hos prostatan hos män över 50 års ålder och i vissa fall även hos dem som är 40 och över. PSA är specifik för prostatan och inte för någon särskild sjukdom. Därför kan inte PSA-nivån defineras som “normal” och en diskussion måste föras med läkare på individuell basis i varje enskilt fall.

Call