Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Hormontest

Ett blodprov genomförs för att bestämma nivån av manligt könshormon (testosteron). Ytterligare, värdet av prolaktin, follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH), könshormon som binder globulin (SHBG), estradiol och inhibin B (för specifik indikation) kan också bestämmas. Taget I beaktande den fysiska  dagliga fluktuationerna av testosterone så ska blodprovet av hormone  göras så tidigt som möjligt, till 9:00 på morgonen.

Call