Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Obstetriska prolapsringar

Insättning avobstetriskprolapsring  (cerclage) är en ny tjänst, som erbjuds av iVF Riga. Det är en behandling för att förhindra förtida förlossningar och spontana aborter (missfall).

En av de mest aktuella problemen inom nutida havandeskap  är spontana aborter och förtida förlossningar. Patienter med gynekologiska eller havandeskapsproblem i sin sjukdomshistoria  (diagnostiserad infertilitet, tidigare spontan abort och fleräggsbefruktning) uppvisar en förhöjd risk för spontana aborter. I dess fall kan man, som profylaktisk åtgärd, rekommendera en insättning av obstetrisk prolapsring, vilken undanröjer risken för förtida förlossningar och spontana aborter.

Vad är obstetriskprolapsring?

Obstetriskprolapsring  (cerclage) är ett medicinskt hjälpmedel, som insätts i slidan och hjälper till att hålla den i rätt position. Obstetrisk prolapsring  sätts in under graviditetens första eller andra trimester  i följande fall:

  • På patienter med förkortad livmodershals
  • Före förlossning om konisering av livmodershalsen skett tidigare
  • Profylaktiskt om livmoderhalsen är försvagad

Den obstetriskaprolapsringens insättning är en icke invasiv metod  och används som alternativ för att slippa sy ihop livmoderhalsen kirurgiskt.

Insättning  av obstetrisk prolapsring på iVF-kliniken i Riga

iVF-kliniken i Riga erbjuder insättning av obstetriskprolapsring. Prolapsringens korrekta storlek bestäms efter slidans gynekologiska undersökning. Insättningen sker polikliniskt, utan anestesi, och efter insättningen kan Du därefter gå hem.

Call