Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Vad är hysteroskopi?

Utförs med hjälp av hysteroskopet (optisk sond) efter att specialist har fört in vätska in i livmoderhålan. Denna metod ger en möjlighet - att diagnostisera myom noder, förändringar i lagren hos slemhinnan, livmoderutvecklingsavvikelser, utvärdera livmodern och även att undersöka i delar statusen av äggledarna, samt vid behov för att utföra den operativa behandlingen. Undersökningen utförs under en allmän narkos.

Hysterosalpingografi (äggledarundersökning)

Undersökning av form och öppenhet i äggledarna (HSG -hysterosalpingografi)
HSG är en av de icke-invasiva metoder som används av specialister för att undersöka tillståndet i livmoderhålan och äggledarna, via ultraljudsteknik och med röntgentätt material. Denna undersökning kräver inte bedövning, röntgentätt material förs in i den endocervikala kanalen genom en tunn kateter. Vid användning av denna metod är det möjligt att undersöka inte bara permeabilitet i äggledarna, utan även storlek, form och eventuella förändringar och funktioner i livmoderhålan.

Call