Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Ultraljudsundersökning och 3D ultraljud

Det är en diagnostisk metod som använder ultraljud.
Ultraljudsenheten har många driftssmetoder som används vid undersökningen. En grundläggande undersökning utförs i realtidsläge (B - läge). Vid en undersökning av hjärta och blodkärl används dopplerläge - pulseranderande vågor och färger. Ultraljudsenheter har även andra typer av driftlägen, som förbättrar en grundläggande undersökning. Nyligen blev det möjligt att göra tredimensionella bilder med 3D ultraljud och tredimensionell avbildning i realtidsläge (4D).

De viktigaste faktorerna som har en påverkan I den amerikanska verksamhet är definitivt kvaliteten och nivån på enheterna, samt kvalificering av specialister som kommer att utföra undersökningen. I IVF kliniken i Riga, utförs ultraljudsdiagnostik av högt kvalificerade läkare med hjälp av Mindray, som är en av de erkända ledarna av utraljudsutrustning - scanner expertklass.

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call