Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Ultraljudsundersökning och 3D ultraljud

Det är en diagnostisk metod som använder ultraljud.
Ultraljudsenheten har många driftssmetoder som används vid undersökningen. En grundläggande undersökning utförs i realtidsläge (B - läge). Vid en undersökning av hjärta och blodkärl används dopplerläge - pulseranderande vågor och färger. Ultraljudsenheter har även andra typer av driftlägen, som förbättrar en grundläggande undersökning. Nyligen blev det möjligt att göra tredimensionella bilder med 3D ultraljud och tredimensionell avbildning i realtidsläge (4D).

De viktigaste faktorerna som har en påverkan I den amerikanska verksamhet är definitivt kvaliteten och nivån på enheterna, samt kvalificering av specialister som kommer att utföra undersökningen. I IVF kliniken i Riga, utförs ultraljudsdiagnostik av högt kvalificerade läkare med hjälp av Mindray, som är en av de erkända ledarna av utraljudsutrustning - scanner expertklass.

Call