Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Gynekologi och kvinnans hälsa

Gynekologi – kanske dem mest känsliga området inom medicin, som dedikerats till kvinnan och hennes hälsa. En kvinnas sexuella sfär är mycket känslig och sårbar. Viktig aspekt av kvinnans hälsatillstånd är reprouktionshälsan som också påverkar barnets hälsa. För att vara säker på sin hälsa bör kvinnan regelbundet besöka gynekolog. En särskild plats inom gynekologi intar förebyggande av olika gynekologiska sjukdomar. Behandling när alla sjukdomar diagnosticerats i tid, kommer att bli mycket enklare, snabbare och billigare. Varje kvinnar borde ha en egen gynekolog att besöka, som du kan lita på vid de viktigaste tidpunkterna i livet. En gynekolog måste känna till alla de individuella särdragen av din organism, alla sjukdomar som du haft eller har. Kommunikation med dig och din läkare ska vara enkel och konfidentiell. Prioriten vid iVF Riga-kliniken är ett individuell tillvägagångssätt, vänlig och försiktig uppmärksamhet och högsta professionalism av ett lag. iVF Rigas gynekologer bryr sig om patientens reproduktiva hälsa och tillhandahåller gynekologiska tjänster och skötsel under graviditet.

iVF Rigas klinik tillhandahåller:

  • Diagnos och behandlingar av sjukdomar av det kvinnliga könet (inklusive inflammationsinfektioner och STI)
  • Diagnos och behandling av endokrinologi, patologi inom gynekologi   
  • Olika analyser
  • Hjälp vid frågor om familjeplanering och att välja preventivmedelsmetod
  • Infertilitetsdiagnos behandling
  • Hjälp till kvinnan under under premenopausala perioden
  • Modern diagnostik (gynekologiskt ultraljud, mjölkkörtlar, hysteroskopi, etc.)
  • Förebyggande gynekologisk kontroll      
  • Övervakning tiden efter förlossningen
  • Rådgivning om möjligheter och behov av kirurgisk lösning
Call