Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Molekulär testning av AZF region av Y-kromosom

Ett av skälen till manlig infertilitet är kopplad till ändringar i Y-kromosomen: microdeletioner i AZF region. Under normala förhållanden, en stor del av generna lokaliserade  i Y-kromosomen säkerställer en lyckosam spermatogenesprocess genom livet, som startar från puberteten.

Microdeletioners syndrom i AZF-regionen resulterar i markant försämrad spermatogenes eller dess totala stillestånd. Den kliniska bilden hos sådana patienter är typsikt med azoospermia eller svår oligospermia, som kan orsaka manlig infertilitet.

Molekulär diagnos av den genetiska statusen av Y-kromosom microdeletionsyndrom spelar en nyckelroll för att bestämma faktorer av manlig infertilittet inom området reproduktiv medicin. Resultatet av denna diagnos bestämmer framtida steg för patienter som vill bli föräldrar.

Läs mer

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call