Genetiska tester komplexa manliga infertilitetsundersökningar

Kliniken iVF Riga Reproduktiva genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför partnern inte blir gravid? Genom att utnyttja erhållna resultat så preciseras kommande undersökningar eller infertilitetsbehandlingsplaner, för  att uppnå framgångssrikt resultat.

Indikationer för män:

I fall mannnen vill ta reda på om han är fertil

  • Azoospermier, oligozoospermier vid förekomst (brist på sperma eller låg koncentration vid utlösning)
  • Om partnern under ett års tid med ett reguljära sexuellt liv utan användning av preventivmedel inte blir gravid
  • Partners sjukdomshistorik upprepat har för tidigt  förlorad  graviditet (två eller flera  förlorade ab.)
  • Misslyckad implantation hos partnern (negativt tidigare behandlingsresultat av IVF)

Analysen inkluderar:

  • Y kromosomer  AZF-regionens mikrodeletion bestäminng
  • Karyotyp (kromosomantal) bestämning
  • CFTR-genens cystiska fibrosbestämning, som orsakar de vanligaste mutationerna

Svaren är  klara inom 4 veckor!

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Zita Gaidule
Zita Gaidule
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier