Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Genetiska tester komplexa manliga infertilitetsundersökningar

Kliniken iVF Riga Reproduktiva genetiska centra erbjuder patienterna möjlighet att utföra en ny komplex infertilitetsundersökning med vars hjälp det är möjligt att svara på frågan – varför partnern inte blir gravid? Genom att utnyttja erhållna resultat så preciseras kommande undersökningar eller infertilitetsbehandlingsplaner, för  att uppnå framgångssrikt resultat.

Indikationer för män:

I fall mannnen vill ta reda på om han är fertil

  • Azoospermier, oligozoospermier vid förekomst (brist på sperma eller låg koncentration vid utlösning)
  • Om partnern under ett års tid med ett reguljära sexuellt liv utan användning av preventivmedel inte blir gravid
  • Partners sjukdomshistorik upprepat har för tidigt  förlorad  graviditet (två eller flera  förlorade ab.)
  • Misslyckad implantation hos partnern (negativt tidigare behandlingsresultat av IVF)

Analysen inkluderar:

  • Y kromosomer  AZF-regionens mikrodeletion bestäminng
  • Karyotyp (kromosomantal) bestämning
  • CFTR-genens cystiska fibrosbestämning, som orsakar de vanligaste mutationerna

Svaren är  klara inom 4 veckor!

Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!
Följ oss i sociala medier
Call