Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Genetiska Center

The number of embryos examined for the presence of genetic abnormalities: 2616

The number of IVF cycles after PGD (or PGT-M, Preimplantation genetic testing for monogenic/single gene diseases): 8 *

* for the families after genetic examination, in which the hereditary genetic disorder is molecularly confirmed. Currently iVF Riga Clinic has embryos tested for the following genetic abnormalities:

 •     Huntington’s chorea – mutations in the HTT gene;
 •     Thoracic Aortic Dissections – mutations in the ACTA2 gene;
 •     Ichthyosis - mutations in the ALOX12B gene;
 •     Neuronal ceroid lipofuscinosis – mutations in the TPP1 gene;
 •     GM1-Gangliosidosis – mutations in the GLB1 gene;
 •     Myotubular myopathy – mutations in the MTM1 gene;
 •     Duchenne and Becker muscular dystrophy – mutations in the DMD gene

iVF Riga Genetiska Center

iVF Riga öppnar det första och enda genetikcentrumet i Nordeuropa, som erbjuder fullständiga genetiska undersökningar.

Den moderna läkarvetenskapen lär sig mer och mer om mänskliga gener och deras mutationer som leder till medfödda sjukdomar och möjlig infertilitet. Varje år avslöjas mer och mer om de sanna orsakerna till manlig och kvinnlig infertilitet som tidigare haft oklart ursprung. Noggranna och detaljerade diagnostiska tester är nyckeln till framgångsrik behandling oavsett diagnos.
Vi är glada att kunna meddela att iVF Riga-kliniken öppnar genetikcentrumet, vilket drar fördel av den innovativa utvecklingen inom fältet reproduktion och genetik. Detta gör att vi på iVF kan genomföra grundliga undersökningar för ofruktsamma par, par med återkommande missfall och par med tidigare misslyckade försök.
Som del av den genetiska rådgivningen samlar genetikern in data om sjukdomshistorien, skapar en genealogisk tabell för paret och analyserar de befintliga riskerna för kromosomavvikelser hos fostret. Genetikern beställer också en karyotyp (genetiskt test av blodet) för de blivande (potentiella) föräldrarna. Utifrån testresultaten ger läkaren sin åsikt om behovet av en preimplanatorisk diagnos som utvisar den diagnosmetod som är mest lämplig för paret.
Genetiska test är också viktiga för par som precis börjat fundera på att skaffa barn. Vi rekommenderar genetisk rådgivning, i vilken ingår en omfattande undersökning av föräldrarna när en graviditet planeras, om:

 • din familj eller din släkts familjer har haft en historia med barn som fötts med missbildningar, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller ärftliga eller misstänkt ärftliga sjukdomar samt fall av blodsfränderskap och dödfödslar
 • du är intresserad av att få en prognos för ditt barns hälsa vid senare graviditeter (efter 35 års ålder) och negativa effekter på fostret (moderns sjukdom, medicinska, fysiska och kemiska faktorer)

Rådgivning av en genetiker och perinatala diagnostiska tester är också tillrådliga för gravida kvinnor i fall där föräldrarna har kromosomavvikelser eller medfödda sjukdomar, och/eller om det upptäckts strukturella avvikelser/kromosomavvikelser hos fostret.
De senaste vetenskapliga framstegen har gjort det möjligt att utföra en preimplantatorisk genetisk diagnos: undersökning av embryots celler innan embryot implanteras i ART-cykeln (assisterade reproduktionsteknologier). De här diagnostiska testerna utförs för att de blivande föräldrarna och läkaren ska vara säkra på att embryot inte har några kromosomavvikelser. I många fall är testerna lösningen på problemet med långvarig infertilitet eller återkommande missfall.
 

Rådgivning av en genetiker

Vår klinik erbjuder rådgivning av genetikern Dr. Liene Korņejeva; genetikern Dr. Ieva Grinfelde.  

Vi rekommenderar starkt att patienter träffar en genetiker innan en graviditet planeras, om:
 • patienter eller deras släktingar har någon genetisk sjukdom eller någon kromosomavvikelse
 • patienter har haft upprepade spontana aborter
 • strukturella avvikelser hos fostret har upptäckts under graviditeten
 • förändringar har upptäckts vid en hälsokontroll (sållningsundersökning)
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call