Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Embryoöverföringsprocedur för in vitro befruktning – IVF behandling

Med embryoöverföring avses överföring av embryon till livmodern. Detta förfarande skapar inte besvär för patienten, det är smärtfritt och kräver inte bedövning. Hela proceduren tar vanligtvis några minuter och påminner om en vanlig gynekologisk undersökning. Efter behandling så måste patienten vila i 30 minuter, varefter hon kan återgå till vardagen samt undvika fysisk och känslomässig stress.

Embryoöverföring äger vanligtvis rum 2-3 dagar efter att äggcellerna hämtas från äggstocken.

Om ett par har mer än fem embryon för överföring under dag 2 eller dag 3, eller om ett par har en historik med upprepade misslyckade överföringar, rekommenderas att överföra embryot i blastocyststadiet (embryo 5 dagar efter punktion). Denna behandling ligger nära naturliga förhållanden. Under en naturlig graviditet färdas embryot ner i äggledaren och kommer in i livmodern under dag 5 eller dag 6 efter befruktningen. Blastocystöverföring möjligör för specialister att välja den bästa kvaliteten embryon, som ökar möjligheterna till graviditet.
 

Fryst Embryoöverföringsprocedur för <em>i</em>n vitro befruktning – IVF behandling

Detta är placeringen av embryot i livmodershålan. Denna procedur är helt smärtfri och genomförs utan bedövning, med hjälp av en tunn kateter, vilket också kräver ultraljudskontroll. Embryona och vätskan injiceras i livmoderhålan.

Call