Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Mellan åldern 46 och 50 år

Äggdonation/Tandembehandling / Äggdonation + PGS-testande
När kroppen börjar bli svagare på att producera ägg och kvaliteten når sin lägsta punkt, så kan kvinnor inte längre föda på egen hand. Av det skälet, utvecklingen inom medicin har upptäckt att donatorer ger en möjlighet att lura den biologiska klockan. Kvinnor är fortfarande kapabla att föda ett barn och utveckla ett barn för födsel, men med lite hjälp från vår sida. 

Det är inget enkelt beslut att fatta, men kvinnor som väljer denna vägen, glömmer alla bekymmer och rädslor från det ögonblick när de hör hjärtat slå för första gången och ännu mer när en liten fot eller hand rör vid dem från insidan och lämnar märken på magen. 
 

Om kvinnan har en stark önskan att använda sina egna celler för befruktning och hennes reproduktiva hälsa tillåter det, så är detta en möjlighet till nytt tillvägagångssätt: tandem behandling – kombination av egen + donators ägg i donatorcykeln. Korrelationen av egen och donators ägg vid en sådan behandlig varierar beroende på den reproduktiva hälsan hos kvinnan under denna period av kvinnans liv.

Vår klinik har möjlighet att välja individuell donator från 110 kvinnor, som har testats och godkänts av vår kliniks specialister (specialist på reproduktion, genetiker, psykiater-narkolog). Mer om våra donatorer kan du läsa om i Äggdonation.
 

Om graviditeten inte inträffar av okända anledningar, även i en donatorcykel, så rekommenderas Äggdonation + PGS testning (preimplantation med genetisk screening av embryon för att välja vid embryoöverföring endast genetiskt testade embryon, som inte bär på några mutationer). 
Kontakta våra vårdkoordinatorer:
Jelena Silkalna
Jelena Silkalna
Kontakta oss!
Marina Valetko
Marina Valetko
Kontakta oss!
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Nadia Hrolenko (ex Runce)
Kontakta oss!
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Zita Gaidule (på mammaledighet)
Kontakta oss!

Följ oss i sociala medier
Call