Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Äggstocksreseven minskar vid åldrande

Åldrande är den största fienden för kvinnor i det reproduktiva livet som börjar vid den första menstruationen och pågår fram till klimakteriet. Allt är cykliskt, det som en gång börjat måste få ett slut. 
I dag så fokuserar kvinnor till stor del sitt liv med att skapa karriär och till självförverkligande och flyttar fram tiden för familjeliv, då de är övertygade om sin rätta partner och redo för giftemål och att skaffa barn. Det är förstås möjligt att planera för barn och dem senare, men det går inte att bortse från att den biologiska klockan inte går att stanna, den kommer inte att vänta på att kvinnan är redo och att tiden är “den rätta”. 

Äggstocksfunktionen är det som åldrar snabbast, därför varar inte den reproduktiva förmågan för kvinnor lika länge som för männen. Ålrdringsprocessen av äggstocken -  de påverkar både mängden ägg  samt även kvalitet, som med åren krymper, till den tidpunkten då det inte längre är möjligt att få en avkomma. 
Det finns kvinnor vars kropp fortfarande producerar hormoner, som garanterar regelbunden menstruationscykel, men att det trots det inte skapar tillräckligt med ägg från äggstocken som blir på för låg nivå.  

 Naturlig minskning av äggstocksreserv  

Under 35 års ålder

IUI/IVF/ICSI-behandlingar är mest lämpade för unga och friska kvinnor som fortfarande befinner sig i den bästa reproduktiva åldern, men som på grund av någon orsak inte kan bli gravida själva.  Sådana kvinnor behöver rådgivning av vår specialist inom reproduktion, utföra nödvändiga undersökningar samt tester. Baserat på resultaten och undersökningarna så kan vår fertilitetsexpert göra en individuell behandlingsplan, som denne sedan samordnar med patienten, taget i beaktande hennes önskemål och möjligheter. Mer detaljerad information kan hittas i Infertilitetsdiagnostik och behandlingKonstgjord befruktning

Mellan åldern 36 och 45 år

IVF/ICSI + PGS-testning för embryon är rekommenderat för kvinnor som lämnat kvinnans reproduktiva ålder. Åldrande påverkar både – antalet och kvaliteten av oocyter i äggstockarna. Genetisk testning (PGS) hjälper till att välja ut endast de friska embryona för implantationen och undvika misslyckad implantation, genetisk oordning hos embryon och missfall. Här talar vi inte om kvantitet utan kvalitet. Läs mer.
Tabellen nedan visar hur antalet normala embryon hos patienter minskar med åldern.
(Data presenteras av Reprogenetics, baserat på en studie av 10.852 cykler och 58.798 blastocyster.)

Mellan åldern 46 och 50 år

Äggdonation/Tandembehandling / Äggdonation + PGS-testande
När kroppen börjar bli svagare på att producera ägg och kvaliteten når sin lägsta punkt, så kan kvinnor inte längre föda på egen hand. Av det skälet, utvecklingen inom medicin har upptäckt att donatorer ger en möjlighet att lura den biologiska klockan. Kvinnor är fortfarande kapabla att föda ett barn och utveckla ett barn för födsel, men med lite hjälp från vår sida. 

Det är inget enkelt beslut att fatta, men kvinnor som väljer denna vägen, glömmer alla bekymmer och rädslor från det ögonblick när de hör hjärtat slå för första gången och ännu mer när en liten fot eller hand rör vid dem från insidan och lämnar märken på magen. 
 

Om kvinnan har en stark önskan att använda sina egna celler för befruktning och hennes reproduktiva hälsa tillåter det, så är detta en möjlighet till nytt tillvägagångssätt: tandem behandling – kombination av egen + donators ägg i donatorcykeln. Korrelationen av egen och donators ägg vid en sådan behandlig varierar beroende på den reproduktiva hälsan hos kvinnan under denna period av kvinnans liv.

Vår klinik har möjlighet att välja individuell donator från 110 kvinnor, som har testats och godkänts av vår kliniks specialister (specialist på reproduktion, genetiker, psykiater-narkolog). Mer om våra donatorer kan du läsa om i Äggdonation.

Om graviditeten inte inträffar av okända anledningar, även i en donatorcykel, så rekommenderas Äggdonation + PGS testning (preimplantation med genetisk screening av embryon för att välja vid embryoöverföring endast genetiskt testade embryon, som inte bär på några mutationer). 

Call