Ask your questionclose
* - Obligatoriska fält

Äggdonation program 

iVF Riga klinik erbjuder ett anonym äggdonation program med en individuell donator som kommer att väljas särskilt för dig. Vi delar inte äggdonator mellan mottagare. Du kommer att få ägg producerade av donator som väljs av dig under en ettårscykel av stimulering.

Frangångfaktorn för Äggdonation programmet hos iVF Riga klinik är 72%.

IVF Riga klinik garanterar:

 • 2 Toppblastocyster
 • embryon för frysning, så att patienter kan få syskon

Vad är äggdonation?

Äggdonation är ett anonymt och altruistiskt program, under vilket en kvinna osjälviskt donerar sina ägg till en annan kvinna som fått diagnosen infertilitet och som drömmer om att ha sitt eget barn. In Vitro Befruktning användande av ägg från donator är en av de mest framgångsrika metoderna för infertiletetsbehandling, då det använder genetiskt material från friska och unga donatorer. Under cykeln för In Vitro Befruktning med donerade ägg, där ett embryo som ett resultat av ett befruktat ägg med partnerns sperma implanteras i kvinnans livmoder.

Äggdonation: indikationer

 • frånvaro av ägg
  • Orsaker: 
   • perimenopause 
   • menopause
   • syndrom tidig äggstocksssvikt 
   • resistenta äggstockssyndrom
   • tillstånd efter salpingooforektomi
   • strålbehandling
   • kemoterapi
 • upprepade icke framgångsrika försök (mer än tre) med ”In Vitro Befruktning” med egna ägg 
 • dålig svarsenhet
 • genetiska sjukdomar

Särskilda Äggdonation paket

Kliniken iVF Riga kan erbjuda sina patienter särskilda Äggdonation paket – varje kvinna har möjlighet att få det program som lämpar sig bäst för henne.

Äggdonation program Basic: inkluderar de huvudsakliga behandlingsalternativen för äggdonation programmet: Val av donator, undersökning av donator och medicinsk behandling, stimulering donator, ägginsamling, befruktning med ICSI, Embryoöverföring på dag 3 (5100 Eur).

Äggdonation program Extra: inkluderar äggdonation program Basic + Blastocyst odling (embryo odling upp till  5 dagar och överföring på dag 5) + EmbryoGlue + Frysning + PICSI (7300 Eur).

Äggdonation programmet Extra är det mest rekommenderade donationspaketet för patienter med inikationerna för äggdonation behandling (se listan på indikatorer ovan).

Äggdonation program + PGS: inkluderar Äggdonation program Extra + PGS (Preimplantation Genetisk Screening) + Embryoskop. Äggdonation program + PGS rekommenderas för de mest komplicerade fallen och för patienter efter tidigare misslyckade behandlingar med donatorägg (11 000 Eur).

Äggdonation: information om donatorer

Enligt lagarna inom Lettiiska Republiken så måste en kvinna som vill bli donator vara mellan 18 och 34 år år och ha en god mental och fysisk hälsa. Innan deltagande i Äggdonation programmet måste en potentiell donator först få utlåtande av:

 • en gynekolog
 • en medicinsk genetiker
 • en psykiatriker för missbruk

Därutöver, en potentiell äggdonator måste genomgå följande obligtoriska kontroller för att deltaga I programmet:

 • tester för infektioner (syphilis, AIDS, hepatit B och C, gonorré, trichomoniasis, chlamydia)
 • mikrobiologiska prov och cellprov 
 • ultraljudsundersökningar
 • genetiska tester (karyotyp)

Exklusiv donator väljer kriterier

Förutom alla obligatoriska kontroller och tester iVF Riga klinik tillhandahåller speciella genetiska undersökningar för givarna:

 • bestämning av de vanligaste CFTR-genmutationerna som orsakar cystisk fibros;
 • exklusiv äggdonator väljer av HLA-system - exklusivt kriterium: kompatibilitet mellan mottagare och äggdonator av HLA-systemet

Äggdonation i Lettland

Äggdonation i Lettland är helt anonyma. Mottagaren får inte träffa donator, se bilder på donator eller få personlig information. När donatorn väljs får mottagaren tillgång till ungefär 20 generella kriterier om den möjliga donatorn såsom:

 • ålder
 • hårfärg
 • ögonfärg
 • vikt
 • längd
 • blodtyp
 • Rh faktor
 • utbildning
 • hobbies och intressen

Vill du vara med i Äggdonation programmet?

För att vara med i Äggdonation programmmet, vänligen kontakta pantentsamrodnarna:
Jelena Silkalna:lena.silkalna@ivfriga.eu
Marina Valetko:marina.valetko@ivfriga.eu
Zita Gaidule:zita.gaidule@ivfriga.eu
Eller fyll I enkäten här och vi ser fram emot att svara på alla de frågor som du kan tänkas ha.
 

Äggdonation Programguide:

Call